Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život svatých Cyrilla a Methodia, apostolů slovanských

Štulc Václav Svatopluk, 1857
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 12. Připojujeme Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Mareš František Václav, 1970, edice Živá teologie. Teologie včera a dnes, sv. 3 (poslední).