Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Myšlenka na den

Boylesve Marin de, 1948
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

2. nezm. vyd. Dle francouzského originálu upravil Dr. Antonín Salajka.