Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Theologus čili Studium katolické theololgie. Díl I. Organisace katolického studia bohosloveckého.

Čihák Josef, 1927
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Díl II. Metoda katolického studia bohosloveckého nevyšel.