Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Obrazy římských světců

Jørgensen Jens Johannes, Dohnal František, 1938
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

S povolením autora z dánštiny přeložil (sv. Petr, sv. Cecilie, Sv. Anežka, sv. Brigitta a sv. Filip Neri) a stať o autorovi napsal P. František Dohnal. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 105. Pán Bůh odplať milému čtenáři E. B. za OCR!