Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jen katolické náboženství má budoucnost. Hovory náboženské.

Hammerstein Ludwig von, Konečný Filip Jan, 1904
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

Se zvláštním zřetelem k protestantskému heslu "Pryč od Říma!" Dle P. Hammersteina S. J. upravil P. Filip Jan Konečný O. P. (* 12. 7. 1862 Přestavlky u Velkého Týnce, † 8. 6. 1928 Třebívlice). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 72.