Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Krištof (Kryštof) Kolumbus

Lorgues Antoine François Félix Roselly de, hrabě, 1907
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 77.