Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Františka Slavatová a doba její – obrazy z dějin katolické reformace na Moravě a v Čechách

Hrudička Alois, 1902
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s německou reformací a německým (a švýcarským) protestantismem

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.