Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Paedagogika

Augenburg(u) Šauer Josef z, 1897
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Dědictví sv. Prokopa, sv. 38.