Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy

autor neuveden, 1865
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Povinná maličká učebnice, spíše takový breviářík, tj. kniha, z níž se denně čítá, pro všechno žactvo rakouského mocnářství, vydávaná skoro každoročně v obrovských nákladech za císařské peníze. Pěhledné - stručné - výstižné - vše podstatné - dítkám lehounce srozumitelné.