Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duchovní život ruského národa

Vilinskij Valerij Sergejevič, 1931
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 9.