Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Anicia Manlia Severina Boëthia O útěše filosofie knih patero.

Boëthius Anitius Manlius Torquatus Severinus (svatý), Hanoušek Felix, 1929
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 8. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil P. ThDr. Felix Hanoušek (* 21. 5. 1870 Mladá Boleslav, † 16. 8. 1943 Hřivice u Loun).