Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Stávky – několik úvah z bojiště práce s kapitálem.

Vrba Rudolf, 1900
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 17 (na obálce je chybou tisku uvedeno 16).