Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Príprava k prvému sv. prijímaniu. Príprava k sviatosti birmovania

Vogl Alois, Nepefny Benedikt, 1893
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Poslovenčil Gregorovič Ferdinand a Bednár Pavel. Knižnice Katechetskej č. 5. Knihu jsme dostali jako dar, Pán Bůh odplať!