Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Latinsky v 1000 slovech pro samouky. 1. Pro začátečníky. 2. Pro pokročilé.

Bradáč Josef, 1939
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010157: PhDr. Josef Bradáč (* 13. 4. 1880 Kladno, † 14. 12. 1940 Praha).