Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vzpomínky z Terezína

Miklík Josef, 1946
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) nacionálním nebo internacionálním

2., doplněné vyd. Panuje konjunktura českého sebemrskačství za vyhnání tzv. Sudeťáků, panovala tu i konjunktura spisů o komunistických vězeních. Předložená kniha – takové dnes na pultech nejsou – ukazuje, co to byl německý nacismus, a to ještě v jeho mírnější podobě protektorátního Terezína. Čtenář se může pokusit německý socialismus s oběma konjunkturálními thematy srovnávat – a zjistí, že srovnání je nemožné: něco jiného je tábor vězeňský či sběrný a něco jiného je tábor vyhlazovací.