Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Bůh v nás

Plus Raoul, 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Edice Smíru, sv. XXX. Vyšlo ještě r. 1931, francouzský orig. Dieu en nous.