Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Čtyřicet let Katolického spolku tiskového v Praze. Zánik Katolického spolku tiskového v Praze.

Ježek Jan, Skopec Jindřich, 1926
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

První část vydaly Hlasy Katolického spolku tiskového 42, 1911, č. 5., druhá část vyšla v ČKD 1926, č. 3 + 4, str. 266 – 271.
Výzva: S díky uvítáme zaslání kteréhokoliv svazku z této bibliografie, který Knihovna Libri nostri ještě nemá ve svém fondu. Pán Bůh odplať!