Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého – dľa Kalmeta, Bosizia a iných prostorozumne objasnený

Mišík Štefan, 1879
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

P. Štefana Mišík, kňaz biskupstva spišského, P. Bosizio Athanasio S. J. (* 30. 4. 1809, † 5. 2. 1896), P. Calmet Augustinus O. S. B. (* 1672, † 1757). Zpracováno pro Knihovnu Libri nostri; Pán Bůh odplať.