Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kristova pravda – Katolícka vierouka pre školu a súkromnú potrebu

Tower Vilmos, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Vyšlo dvakrát: 1940 a 2. rozšírené vyd. 1943. Orig.: Krisztus igazsága – katolikus hittan iskolai és magánhasználatra, autor je v naší knize uveden jako Viliam Tower.