Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Právní poradce duchovní správy v otázkách církevně-politických

Svatoš Ludvík, 1932
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Ostatní dílčí právní záležitosti

Doporučeno v ČKD 1932, č. 5, str. 333.