Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Lingua latina per se illustrata – Lingva latina per se illvstrata

Ørberg Hans Henning, 2003
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010103: Autor zemřel ve svých 90 letech r. 2010. Jde o vícesvazkovou latinskou učebnici latiny (nesmyslně v ČR přeloženou do češtiny). Podle názoru Knihovny Libri nostri je tento latinský výukový soubor celosvětově nejlepší pomůckou pro výuku latiny dětí i dospělých, zejména doma, v rodině. Sestává z těchto částí: 1. Familia Romana. 2. Roma aeterna. 3. Grammatica latina. 4. Exercitia latina I (cap. I – XXXV). 5. Exercitia latina II (cap. XXXVI – LVI). 6. Colloqvia Personarvm. Všechny části jsou v textovém tvaru (část 1 kromě toho i speciálně připravená). Tyto zjednodušené avšak přesto dobře čitelné soubory jsou volně dostupné na mnoha webových stránkách u nás i po celém světě.