Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Následování svatých

Huber Maximilian, 1927
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců