Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Řeči o sedmeře darů Ducha sv.

Horský Rudolf, 1902
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)