Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Historická mluvnice latinského jazyka. Základní latinská mluvnice.

Novotný František, 1957
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010151: Dva související soubory knih:
1. Historická mluvnice latinského jazyka. Ve dvou dílech:
Díl 1. Hláskování a Nauka o slově (vydaná pod krycím názvem z doby německé okupace: Latinská mluvnice pro střední školy. Díl.3. Doplňky.). 1946.
Díl 2. Historická mluvnice latinského jazyka. Skladba, Nauka o slohu a Přehled dějin latinského jazyka. 1955.
2. Základní latinská mluvnice. Díl 1. Hláskosloví a Tvarosloví. Díl 2. O významu slovních druhů a tvarů, Nauka o větě a Stylistický dodatek o figurách a tropech. 1957.
Ohledně autorských povolení viz 02010241.