Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život svatého Aloisia Gonzagy

Koudelka Josef Maria, Cepari Virgilio, 1891
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 58. Vypravuje dle P. Virgila Cepariho, italského jesuity (Řím, * 1564 † 1631), Vita del beato Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù, a jiných nejnovějších spisů pozdější biskup Josef Koudelka.