Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie a její panického chotě sv. Josefa, patrona

Mathon Placidus Johannes, 1884
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

(název pokračuje:) Církve svaté, dědice Země české, ochránce císař. rodu Habsburků. Kniha I. Určení od věčnosti a příprava v času. Kniha II. Nejblahoslav. Bohorodička Panna Maria, se svým panickým chotěm sv. Josefem uctívána a vzývána od křesťanského lidu v její svatyních.