Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Concordantiarum universae scripturae sacrae

Peultier Eugenius, Etienne Louis, Gantois Leo, 1939
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné

Nejprve je tu úvod a podrobné synoptické tabulky z dějin a místopisu Starého i Nového zákona; konkordance na informace v tabulkách často odkazuje. Hlavní text následuje, kvůli značnému rozsahu, v pěti částech: Část 1, a – demento; Část 2, demergo – gregatim; Část 3, gremium – negligo; Část 4, nego – Sarohen; Část 5, Saron – Zuzim. Za souborem se synoptickými tabulkami i za každou částí umísťujeme totéž ještě jednou, avšak v textovém tvaru a v nízkém rozlišením: tuto digitalizaci nabízí archive.org – jde o (textově shodné) vydání této konkordance z r. 1897.