Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Upomínka na Katakomby Římské

Lenz Antonín, 1876
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

(název pokračuje:) Na počest jubilea Jeho Excellence Nejdůstojnějšího a Vysoce Urozeného Pána, Pana Jana Valeriana, biskupa budějovického.