Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa

Lenz Antonín, 1896
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních

Napsal na základě spisů Viklifových P. prof. ThDr. Lenz Antonín.