Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Základní informace o knihovně

1. Cíl a obsah knihovny:

Knihovna je zcela nekomerční a je určena zájemcům o historické, náboženské, filosofické, sociologické a hudební publikace a o jejich bibliografii. Skladuje ve 20 odděleních knihy zvolené podle vlastního uvážení, které jsou většinou obtížně dostupné.

Knihy buď sami digitalizujeme – barevně s rozlišením 300dpi – nebo přebíráme odjinud. Vzhledem k velkému objemu dat je zveřejňujeme buď s menším rozlišením. OCR je u knih provedeno automaticky bez ruční kontroly textů.

2. Jednotlivé knihy:

a ) Pokud jsou v Knihovně uvedeny jen údaje o knize, ale ne kniha sama, znamená to, že knihu zpracováváme, ale není ještě dokončena – většinou je zde slovo: připravujeme.

b) Knihy v oddělení "Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině": v tomto oddělení jsou k disposici jazykové studijní pomůcky (studium ostatních tzv. biblických jazyků nepovažujeme za důležité) se signaturami. Ke každé signatuře by mělo být přidáno K nebo N podle toho, zda jde o katolické dílo, autorem je (katolický) kněz příp. dílo je církevně schváleno, nebo o dílo jiné.

c) Označení knih může leccos napovědět: Knihy jsou po skenování označeny příponou -300dpi-tisk, po redukci objemu příponou -150dpi, po ocr příponou -ocr nebo -r (podle toho, kdo převod na text dělal). Knihy přejaté odjinud jsou bez přípony (prostě název.pdf), po ocr mají příponu -ocr0 nebo r0. Pokud jsme přejali knihu již v textovém tvaru, má příponu -text, po zpracování pak také -ocr0 nebo -r0.

3. Jak nám můžete pomoci:

a) Především překlady

Mnoho výtečných knih, které by bylo vhodné zařadit, vyšlo jen v němčině nebo v angličtině, příp. francouzštině či polštině, a musely by být přeloženy do češtiny. Vzhledem k tomu, že jsme naprosto nekomerční, může být Vaší odměnou „jen“ vděk mnoha čtenářů za to, že jste přispěli dobré věci.

b) Drobnou pomocí

4. Jak se můžete na Knihovnu obrátit:

Pro první kontakt použijte formulář. Děkujeme.