Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Katolická bibliografie tohoto oddělení 18

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

1801: Archeologie█1802: Architektura obecně█1803: Architektonické prvky█1804: Knižní umění slovesné█1805: Knižní umění výtvarné█

1801: Archeologie

Starověda biblická

Mlčoch Melichar, 1888
Dědictví sv. Prokopa, sv. 28.

Archaeologie křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky

Bilczewski Józef, svatý 2005, 1898
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 9. Z polského, autorem pro vydání české zvlášť upraveného a doplněného originálu podává ThDr. Tumpach Josef; doporučuje čtenář V.: "Vynikající apologetický materiál, jinak těžko dostupný."

Biblická archeologie

Miklík Josef, 1936
Se 151 obrazy a plánem Jerusalema.

1802: Architektura obecně

O církevním umění a péči o jeho památky

Šittler Eduard, 1909
V odborové schůzi duchovenstva při 5. sjezdu katolíků českoslovanských v Hradci Králové dne 31. srpna 1909 přednesl Msgre. ThDr. Eduard Šittler. Přetisk z ČKD1909, č. 7 + 8, str. 513 – 535. Uveřejňujeme spolu i nekrolog Zemřel Msgre. Eduard Šittler. Čihák Josef, ČKD 1932, č. 6, str. 386 – 388.

Výtvarné umění chrámové a hřbitovní

Kachník Josef, 1923
(název pokračuje:) črty ethicko-esthetické.

1803: Architektonické prvky

Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1903
Dědictví sv. Prokopa, sv. 43.

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Král. hlavní město Praha: Hradčany. III. Korunovační klenoty Království českého.

Chytil Karel, Podlaha Antonín, Vrba Karel, 1912
S 27 vyobrazeními v textu, 6 tabulkami světlotiskovými a 1 trojbarevnou tabulkou.

Korunovační klenoty Království českého

Cibulka Josef, 1969

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

  Loretánský poklad v Praze

  Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1901

  Album Svatojanské

  Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1896
  Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 1 (vyšel pak už jen sv. 2, Album Svatovojtěšské; Chrámový poklad u Sv. Víta a Loretánský poklad v Praze jsou už mimo tuto edici).

  Katalog výstavky svatojanských Pragensií pořádané Výborem Svatojanským v Praze 1929.

  Bitnar Vilém, Procházka Karel, 1929

  Album Svatovojtěšské. K 900leté památce smrti sv. Vojtěch.

  Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1897
  Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 2 (poslední).

  Ve jménu demokracie

  Šorm Antonín, 1922
  Za přispění několika přátel sebral A. Š. Připojujeme krátký povzdech z ČKD 1923, č. 1, str. 48.

  Zvony a věže kostelní v Církvi katolické se zvláštním zřením k církevnímu zvonění

  Procházka Jakub, 1883

  O českém zvonařství, studie kulturní. Dodavky a oprávky k studii kulturní O českém zvonařství.

  Rybička Antonín, 1885
  Dodavky vyšly 1887, obojí zdělal Antonín Rybička.

  O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách

  Rybička Antonín, 1862

  Jesličky. Pokoj lidem dobré vůle.

  Jirků Bohumír, 1951
  Edice Listy víry, sv. 4. Autenticitu prohlášení prelátů jsme neověřovali.

  1804: Knižní umění slovesné

  Pododdělení 0612: Duchovní poesie.

  Rodina Bohověrných z Dolan. Aneb Obraz křesťanského obcování v předivných případnostech a strastech života.

  Rädlinger Johann Michael, 1837
  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 5. Připojujeme recensi z ČKD 1837, č. 4, str. 655n. Z něm. Die Familie Traugott von Friedheim, oder die wahren Grundsätze und Früchte der christlichen Erziehung, 1833.

  Život křesťanské děvečky. Pěkná povídka, jak nábožná děvečka považuje a ctí hořké utrpení Pána Ježíše.

  Pešina Václav Michal, rytíř(?), 1840
  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 11. Pozn.: autorství čerpáme z knihy Svatodenní pořádek a pobožná děvečka, 1851, v níž je ke sv. 6 vydaného Dědictvím připojena právě tato kniha.

  Věrná Roza aneb Vítězství katolického náboženství.

  Janalík Vincenc, 1890
  Poprvé vyšlo 1848 v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 22. Dále roku 1856, 1858, 1872 a 1890.

  Pro Boha a pravdu. Povídka z nedávných dob.

  Skórzewska Maria Gertruda, 1903
  Dle 3. vyd. z polštiny (Bogiem a prawdą. Powieść z ostatnich czasów, 1871 – 1. vyd.; vyšlo i 1885 – 2. vyd., a 1931 – 3. nebo 4. vyd.) znovu (poprvé u nás vyšlo r. 1889) přeložil Josef T. Kajetán (ČKD 1903, č. 5, str. 358n. má zato, že jde o pseudonym). Krátká příloha K oslavě jubilea sv. Otce. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 90.

  Z horských far i z jich okolí. Črty a obrázky.

  Košťál František Jiří, 1908
  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 103.

  Nekteré naše knežské problémy – aforismy. Díl I.

  Novák František Xaver, 1912
  Existuje jen tento díl I.

  Rozvětvená rodina

  Dostál Alois, 1916
  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 35.

  Šla světem láska. Legendy.

  Žák Emanuel, 1911

  Legendy. I. Legendy vánoční.

  Žák Emanuel, 1922

  Legendy. II. Legendy velikonoční.

  Žák Emanuel, 1925
  Knihu připravujeme.

  Biblické povídky

  Holý Prokop, 1924

  Jan Prchalů

  Pospíšil Josef († 1954), 1925
  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

  Sirův syn neboli Historie Lazarova

  Copus John Edwin, 1925
  2. české vyd. (poprvé 1909). Přeložil P. Koudelka Alois. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 95.

  David a Saul. Biblický román.

  Zapletal Vincenc, 1925
  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

  Pohledy do života bohoslovců a kněží – aforismy

  Novák František Xaver, 1930
  Nové nezměněné vyd. (přece však trochu změněné oproti 1. vyd. z r. 1902).

  Z legend českého baroka

  Kalista Zdeněk, 1934
  Dominikánská edice Krystal, sv. 17. Knihu připravujeme.

  Setníkova cesta

  Psichari Ernest, 1936
  Dominikánská edice Krystal, sv. 24.

  Assunta – román

  Pecka Dominik, 1938
  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 104. Kromě toho vyšlo ještě r. 1930, 1944 a 1947.

  1805: Knižní umění výtvarné

  Křesťansko-katoličtí obrazi (obrazy) k prospěšnému naučení a spasitedlnému (spasitelnému) vzdělání zvláště při cvičení katechiteckém (katechetickém).

  Braun Kaspar, Schneider Friedrich, Hölzl Eduard, 1855

  Písmo svaté, vydání dle Vulgáty. Díl první. Díl druhý. Separát.

  Doré Gustave, 1892
  Vydal Jan Otto, přehlíželi kanovník P. Štulc Václav Svatopluk a P. ThDr. Lenz Antonín. První díl vyšel r. 1888, druhý 1892. Pan nakladatel vydal téhož roku i protestantskou bibli kralickou s týmiž ilustracemi. Vzhledem k tomu, že textů katolického Písma svatého (a to i dle Vulgáty) máme v oddělení 01 sdostatek, uveřejňujeme toliko ilustrace jakožto příklad knižního umění využitého v Církvi.

  Život Panny Marie v obrazech. Dvacet obrázků dle mistrů klasického umění náboženského.

  Vrátný Karel, 1930

  Církevní dějiny v obrazech

  Kropáč Ladislav, Kucharský, 1938
  Vyšlo podruhé r. 1948. Postupně knihu připravujeme.

  Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti

  Merell Jan, 1956
  Za povšimnutí stojí to, že knihu sice vydala Česká katolická Charita, avšak publikace jedná o všech biblích v českých zemích – nekatolickým vydáním je věnována značná pozornost; pozorujeme tak už docela rozvinutý, pozdější terminologií řečeno, tzv. ekumenický duch. Kniha své doby pochopitelně má církevní schválení. Po zvážení všech okolností, zejm. toho, že kniha se více než obsahu věnuje grafické úrovni toho kterého vydání, toho, že kniha poskytuje mnoho cenných historických údajů, jakož i toho, že kniha nabízí množství obrazových příloh, tuto výpravnou publikaci do Knihovny Libri nostri zařazujeme, avšak do oddělení církevního umění.