Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Novi Testamenti lexicon Graecum

Zorell Franciscus, 1911
02030401: studijní text k řeckému Novému Zákonu; slovník řecko-latinský k Novému zákonu. Připojujeme: Lexicon Novi Testamenti. Dawson Joannes, 1805, obsahující seznam všech mluvnických tvarů v Novém Zákoně (staženo z http://archive.org/details/lexiconnovitest00dawsgoog).