Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Milosrdný Samaritán. Poučná a modlitební kniha pro nemocné a jejich ošetřovatele

Ziervogel Ferdinand, Sedlák Jan Nepomucký, 1905
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 92. Upraveno dle německého spisu P. Ferdinanda Ziervogela.