Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část Ježíš Kristus.

Zavoral Method Jan, 1913
Část O Církvi katolické je v pododdělení 0308: Eklesiologie. Vyšlo ještě 2. vyd. r. 1935.

Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část O Církvi katolické.

Zavoral Method Jan, 1913
Část Ježíš Kristus je v pododdělení 0306: Christologie. Vyšlo ještě 2. vyd. r. 1935.

Kázání o nejsvětější Svátosti oltářní

Zavoral Method Jan, 1934
2. vyd.; zveřejňujeme 1. vyd. z r. 1912.

Vírou ku štěstí

Zavoral Method Jan, 1913
2. vyd.

11 – Sociologie a charita

Křesťanská charita

Zavoral Method Jan, 1913
tři promluvy opata Method. Zavorala