Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Staročeské cestopisy do Svaté země

Zachystal František aj. red., 1931
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 10.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Vzdělávací knihovna katolická – její kompletní bibliografie

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, Čihák Josef, Merell Jan, 1948
V Knihovně Libri nostri je zatím zveřejněno všech 81 svazků Vzdělávací knihovny katolické do r. 1931. Bibliografie této knihovny je však již kompletní: 70 svazků knihovny původní, dále 17 svazků Nové řady (do r. 1940) a 4 svazky Druhé nové řady (1947 až 1948). U titulů se uvádí poznámka (např. cena) podle sv. X Nové řady (Staročeské cestopisy do Svaté země. Zachystal František aj. red., 1931).
Před bibliografií je zařazena zpráva Časopis katolického duchovenstva a Vzdělávací knihovna katolická přijaty Jeho Svatostí papežem Lvem XIII. z ČKD 1900, č. 4, str. 288.
Po bibliografii jsou ještě dva články: 1. Vzdělávací knihovna katolická. Pořádají dr. J. Tumpach a dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois, ČKD 1896, č. 6, str. 374nn. 2. Bibliotheca eruditionis catholicae. Dirigentibus Dr. Jos. Tumpach et Dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois(?), ČKD 1905, č. 3, str. 290 – 293.