Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Rodina Kulichova. Obrazy z malého města.

Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1919
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 144.

Po cestách života. Povídky.

Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1904
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 91.

Selská pýcha. Obraz ze života lidu.

Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1912
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 121.