Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Učebnice biblické hebrejštiny

Weingreen Jacob, 2003
02040353: V Knihovně Libri nostri nemůže chybět ani nejlepší současná česká cvičebnice biblické hebrejštiny, její zveřejnění však podléhá přísnému zákazu. Jde o překlad z angličtiny, ovšem podstatně doplněný o mnoho důležitých jevů – všechna zjednodušení anglického vydání byla doplněna, takže se dá řící, že jde o vydání zcela přepracované. Obsahuje tak zevrubný výklad jazyka, cvičení pro překlady z hebrejštiny do češtiny i z češtiny do hebrejštiny (což je nutná podmínka, na kterou dnešní autoři biblických jazykových příruček zapomínají; do těchto cvičení se v českém vydání zasahovalo méně), podrobný slovník hebrejsko-český i česko-hebrejský a dokonalý rejstřík. Kniha byla vypracována na pražské Katolické theologické fakultě v posledním desetiletí 20. století s významnou podporou tehdejšího vedení fakulty, je v knihkupectvích dostupná a v naší Knihovně je v plně textovém pdf tvaru (včetně hebrejských textů) vhodném pro textové vyhledávání.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.