Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Katechismus křesťanské dokonalosti

Wallenstein Antonius, 1947
Jde vlastně o katechismus mystiky – a mystika zdaleka nepokrývá veškerou křesťanskou dokonalost. Krátce před a pak po 2. světové válce se přesunul hlavní zájem katolíků od snah vnějších k niternosti (což v dnešní době kulminuje). Katolíky totiž postupně ovládla domněnka, že něco jako katolický stát je nemožné – přesněji, že to možné je jen pokud všichni (či většina) budou niterně dokonalí. Snahy o katolický stát jsou dnes pokládány za zpozdilé, nesmyslné a dokonce za škodlivé. Katolíci se tedy utíkají do svého nitra, nanejvýš do ghetta-spolča stejně smýšlejících ("stejně hledajících"); navenek se omezí jednou za čas na volby a někteří na nějakou tu petici, která tuto neschopnost naopak jen demaskuje.