Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Věda a filosofie – jejich podstata a vzájemný poměr

Vyskočil Jan Kapistrán, 1928
Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 6. P. ThDr. PhDr. Jan Kapistrán Vyskočil OFM, provinciál (* 27. 8. 1886 Postoupky u Kroměříže, † 9. 2. 1956 Praha).

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Šest století kostela a kláštera u Panny Marie Sněžné

Vyskočil Jan Kapistrán, 1947

16 – Dějiny našeho národa

Slezsko – přehled národnostního vývoje

Peřich Leopold, 1945
Přikládáme recensi P. Dr. Jana Kapistrána Vyskočila OFM z ČKD 1946, č. 2, str. 106nn.

České Žitavsko ve středověku

Bauer Otakar, Vyskočil Jan Kapistrán, Friedl Antonín, Rokyta Hugo, 1947
Separát z knihy Žitavsko v českých dějinách, 1947: Žitava v českém středověku, Bauer Otakar; Náboženské poměry v dějinách Žitavska, Vyskočil Jan Kapistrán; Pražské chorální knihy v Žitavě, Friedl Antonín; Heraldika Žitavska, Rokyta Hugo; Mapa Žitavska – srov. v předchozím oddělení (Dějiny Katolické církve v Českých zemích) Palackého Historickou mapu Čech.