Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Jesuité a národní kultura. 300 let od příchodu jesuitů a založení gymnasia v Hradci Králové.

Vydra Stanislav, Tomíško Čeněk, Kubíček Emanuel, 1936
Sborník obsahuje mj. překlad životopisu B. Balbína od Stanislava Vydry, životopis P. Vydry a P. Františka Švendy od P. Tomíška a zejména vynikající studii od E. Kubíčka "Národní vědomí českých jesuitů po dobu Balbínovu"; do Knihovny zařazen na doporučení čtenáře V.