Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


11 – Sociologie a charita

Zkáza Slovanů ze světové války; deník poválečný. Díl I.

Vrba Rudolf, 1924
Knihy tohoto katolického kněze umožňovaly už v roce 1924 poznávat podstatu bolševismu a jeho nadnárodní celosvětové zaměření, zcela v rozporu s oficiálními postoji a zahraniční politikou čsl. státu a jeho představitelů, Masaryka a Beneše.

Zkáza Slovanů ze světové války; deník poválečný. Díl II.

Vrba Rudolf, 1924
Připojujeme mírně pravopisně upravené, ale textové pdf obou dílů z www.narodnisjednoceni.cz. Vyšlo ještě druhé vydání roku 1925, kvůli Masarykovi na jednom místě zcensurované, které nemělo obsah.

Stávky – několik úvah z bojiště práce s kapitálem.

Vrba Rudolf, 1900
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 17 (na obálce je chybou tisku uvedeno 16).

Rozmach kapitalismu a majetek církve

Vrba Rudolf, 1907
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 78.

O úpadku stavu rolnického a jeho záchraně

Vrba Rudolf, 1902
Jde o 3. vyd., a to v Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70. Prvně vyšlo r. 1889 pod názvem O zachování stavu rolnického – pořada úvah sociálně-politických (uveřejňujeme i je – přepsané a stažené z internetu), podruhé r. 1896 jako Otázka zemědělská – úvahy o zachování stavu rolnického.