Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Rudimenta Linguae hebraicae scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accomodata

Vosen Christian Hermann, Kaulen Franz, 1941
02040301: Stručné základy starozákonní hebrejštiny, mnohokrát vydávané.