Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


11 – Sociologie a charita

Principy sociální ethiky, Díl I. a II. Pracovní smlouva, [Díl] III.

Vodička Timotheus, Miklík Josef Konstantin, 1945
Díl I. Principy sociální ethiky. Část I. Člověk a vesmír. Část II. Jedinec a společnost. Část III. Řád spravedlnosti. T. Vodička, 1945; Dominikánská edice Krystal, sv. 77. Díl II. Principy sociální ethiky. Část IV. Práce a majete. Číst V. Filosofie kultury. Část VI. Stát. T. Vodička, 1946; Dominikánská edice Krystal, sv. 78. [Díl] III. Pracovní smlouva. Traktát morálně-theologický. P. J. K. Miklík, 1947; Dominikánská edice Krystal, sv. 86. Vodičkovy první dva díly jsou na internetu v textovém tvaru.

12 – Patrologie a patristika

Čtvero pojednání o křesťanském boji

Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 95.

O Pannách. O bratru Satyrovi.

Ambrosius Aurelius, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 92.

Čtyřicet homilií na evangelia

Gregorius Magnus, svatý, Vodička Timotheus, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 83.

13 – Hagiografie

Úpění holubice čili O užitečnosti slz

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 90.

Jak psáti životy svatých

Vodička Timotheus, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 64.

20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Řád – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie. Revue pro kulturu a život.

Voříšek Rudolf aj red., 1932
Časopis vycházel v letech 1932 – 1944. V 1. polovině 1. ročníku Řád redakčně vedli Franz Jan a Berounský Stanislav, 2. pololetí redigovali Vodička Timotheus a Voříšek Rudolf; 2. – 4. ročník redigoval Lazecký František s redakčním kruhem; 5. ročník Hertl Jan a Lazecký František s redakčním kruhem; a 6. – 10. ročník opět Lazecký František s redakčním kruhem. Jednotlivá čísla kteréhokoliv ročníku si lze v textovém tvaru stáhnout na adrese. Zde je také diplomová práce Řád. Revue pro kulturu a život (1932 – 1944). Esserová Jitka, 2010, z níž uveřejňujeme perfektně zpracovanou bibliografii tohoto časopisu.