Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Vilinskij%' and vyhledat like '%Valerij%' and vyhledat like '%Sergejevic%'

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Duchovní život ruského národa

Vilinskij Valerij Sergejevič, 1931
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 9.