Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Studnice Boží moudrosti: encyklopedie výroků Písma svatého a sv. Otců

Vaněk František Bernard, 1939
Ovšem předchůdkyní Slov života a jejich inspirací byla tato snad ještě skvělejší Studnice, jejímž autorem je katolický kněz, umučený německými socialisty v Dachau roku 1943 ...