Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Rodina dvacátého století; studie sociologická

Vašek Bedřich, 1924
Recensi této slavné prorocké publikace o 264 stranách nalezne laskavý čtenář v ČKD 1924, č. 4 na str. 302 – 304.

11 – Sociologie a charita

Křesťanská sociologie. Díl I. Život sociální. Díl II. Spravedlnost v životě hospodářském. Díl III. Se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské – Sociální práce.

Vašek Bedřich, 1933
K dílu I. připojujeme celkový Rejstřík věcný.

Rukojeť křesťanské sociologie

Vašek Bedřich, 1947
3. oprav. vyd.