Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Vřešťál Antonín, 1909
Dědictví sv. Prokopa, sv. 49. Prní díl nejlepší česky psané katolické mravouky, dosud nepřekonané podrobností výkladu ani jeho kvalitou. Nepostradatelná příručka pro každého kněze, pokud ovšem chce vyhovět nárokům dříve obvyklým.

Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část první.

Vřešťál Antonín, 1912
Dědictví sv. Prokopa, sv. 54. Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Katolická mravouka. Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů.

Vřešťál Antonín, 1919
Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky. Vřešťál Antonín, 1916).

Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky.

Vřešťál Antonín, 1916
Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů. Vřešťál Antonín, 1919). Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Rukověť katolické mravouky

Vřešťál Antonín, 1924
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 2. Pořádá Dr. Antonín Podlaha. Vzdělaným laikům sestavil Antonín Vřešťál.

Lichva a úrok ve světle mravouky katolické

Vřešťál Antonín, 1899
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 13.