Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Tomek%' and vyhledat like '%Vaclav%' and vyhledat like '%Vladivoj,%' and vyhledat like '%Mocker%' and vyhledat like '%Josef%'

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Klášter blahoslavené Anežky v Praze

Tomek Václav Vladivoj, Mocker Josef, 1892
Dědictví sv. Prokopa, sv. 33.