Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Klášter blahoslavené Anežky v Praze

Tomek Václav Vladivoj, Mocker Josef, 1892
Dědictví sv. Prokopa, sv. 33.

16 – Dějiny našeho národa

Paměti újezdu Polického čili nynějších panství Polického a Broumovského až do začátku Husitské války

Tomek Václav Vladivoj, 1857

Břetislavova hnězdenská dekreta-statuta Cosmae chronicon Boemorum Kosmův letopis český

Kosmas, Emler Josef, Tomek Václav Vladivoj, 1874
Jediným pramenem o těchto zákonech z r. 1039 je Kosmova kronika; celou ji uvádíme v podoodělení 1607: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny českéí; ve vydání z r. 1882 je text dekretů na str. 55 (bod 3.) po str. 62 (bod 7.). Protože moderní překlady Kosmovy kroniky se v dotyčném textu mírně liší, přikládáme otisk článku Olomoucký text Břetislavových dekretů, Archivní časopis 1953 (roč. 3.), č. 1, str. 35 až 53, který vysvětluje, proč tomu tak je.

Děje království Českého

Tomek Václav Vladivoj, 1898
S třemi historickými mapami s výkladem složil Prof. Vácslav Vladivoj Tomek, 6. jubilejní vydání.

Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II.

Tomek Václav Vladivoj, 1868