Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Jsme v rukou Božích. O Boží prozřetelnosti

Tomíško Čeněk Maria, 1947

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Kněz jinochům

Tomíško Čeněk Maria, 1946

Žena a kněz

Tomíško Čeněk Maria, 1944
V r. 1946 vyšlo ještě 2. vyd.

06 – Asketika

Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství

Tomíško Čeněk Maria, 1941
Předneseno na III. pracovním dni pro knězská povolání, který se konal v arcibiskupském semináři v Praze-Dejvicích dne 2. února 1941: "Světlo všem!"

08 – Pedagogika a katechetika

Dětským duším

Tomíško Čeněk Maria, 1946
Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly; 3. rozšířené vydání. Ve dvou částech: 1. Od začátku školního roku před postní dobu. 2. Od začátku postní doby do konce prázdnin + dodatek.